Metode: tilgjengelighetskartlegging

Kartverket samarbeider med kommuner om kartlegging av tilgjengelighet i sentrum av byer og tettsteder. Områder som allerede er kategorisert er lagt inn i en kartklient på norgeskart.no

Kartverket samarbeider med kommuner om kartlegging av tilgjengelighet i sentrum av byer og tettsteder. Områder som allerede er kategorisert er lagt inn i en kartklient på norgeskart.no