Foredrag fra Kompakt by = Attraktiv by?

Senter for bærekraftig byutvikling (CIENS) arrangerte bykonferanse 28. August. Foredragene er tilgjengelige.

Foredrag fra CIENS dagen 2014/Bykonferansen 2014