Seminar om våre gater og plasser

2. og 3. oktober arrangerer Riksantikvaren, Vegvesenet og Kristiansund kommune et seminar som vil se nærmere på hvilke utfordringer byen står overfor.

Statens vegvesen og Riksantikvaren samarbeider om prosjektet «Våre gater og plasser». Prosjektet har som mål å bidra til en mer kvalitetsbevisst og miljøvennlig byutvikling som tar utgangspunkt i det enkelte steds historiske identitet.