- La barna sykle og gå til skolen

Helsedirektoratet, Statens vegvesen, Syklistenes Landsforening og Foreldreutvalget for grunnskolen (FUG) har utviklet en brosjyre for å fremme sykling til skolen.

Helsedirektoratet, Statens vegvesen, Syklistenes Landsforening og Foreldreutvalget for grunnskolen (FUG) har utviklet en brosjyre for å fremme sykling til skolen.