Eksempelbase fra Nordland fylkeskommune

Nordland fylkeskommune har laget en eksempelbase for å dele kunnskap og erfaringer om offentlige uterom.