Nye regler om eiendomsinformasjon

De nye reglene for utlevering, viderebruk og annen behandling av offentlig eiendomsinformasjon innebærer at virksomheter - på nærmere bestemte vilkår - kan motta, viderebruke og videreformidle opplysninger fra grunnboken og matrikkelen.

Nye regler om eiendomsinformasjon (Kartverket)