Planverktøy for stedsutvikling

SMS prosjektet er en samling verktøy og metoder for å vurdere sosial bærekraft i områdeplanlegging. Verktøyene skal bidra til å bevisstgjøre de sosiale aspektene tidlig i planprosessen og bidra til god dialog med innbyggerne.

SMS prosjektet er en samling verktøy og metoder for vurdere sosial brekraft i omrdeplanlegging. Verktøyene skal bidra til bevisstgjøre de sosiale aspektene tidlig i planprosessen og bidra til god dialog med innbyggerne.

 

smsprosjektet.no