Tilskudd til bærekraftig bolig- og byggkvalitet

Husbankens kompetansetilskudd til bærekraftig bolig- og byggkvalitet skal være en pådriver for utvikling og bruk av nye løsninger og metoder i bolig og byggsektoren.

I forbindelse med Husbankens kompetansetilskudd til bærekraftig bolig- og byggkvalitet 2014 arrangeres det en søkerkonferanse tirsdag 11. februar på Park Inn Radisson Oslo Airport.

Husbankens kompetansetilskudd (Husbanken)

Søknadsfrist: 1. mars 2014