Småkommuneprogrammet i 2014

Den øremerkede støtten til programmet forsvinner, men det trenger ikke bety slutten for programmet. Kompetansesenter for distriktsutvikling oppfordrer til en god dialog mellom de deltakende kommuner og fylkeskommunen i forbindelse med at fylkeskommunene skal utarbeide planer for bruken av regionale utviklingsmidler for 2014.

Småkommuneprogrammet i 2014 (Distriktssenteret)