Veileder: Grad av utnytting

Kommunal- og moderniseringsdepartmentet har revidert veilederen om grad av utnytting

Veilederen skal gi økt forståelse av regelverket om grad av utnytting med beregnings- og målereglene til bruk som verktøy i byggesak og arealplanleggingen. Veilederen erstatter veileder T-1459 Grad av utnytting (2007).

H-2300 Grad av utnytting (Kommunal- og moderniseringsdepartmentet)