FoU-midler i 2014

Riksantikvaren lyser ut midler til forsknings- og utviklingsprosjekter. Et av fokusområdene er kulturminner og byutvikling/bærekraftig byutvikling.

Søknadsfrist 1. mars 2014.

FoU-midler i 2014 (Riksantikvaren)