Statens Byggeskikkpris 2014

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver:

Det er påmeldt 55 bygg fordelt på ti kategorier. Av de 55 påmeldte byggene, nominerer juryen de som vurderes som mest interessante til konkurransen.

Statens Byggeskikkpris 2014 (Husbanken)