Statens Byggeskikkpris 2014

Det er påmeldt 55 bygg fordelt på ti kategorier. Av de 55 påmeldte byggene, nominerer juryen de som vurderes som mest interessante til konkurransen.

Statens Byggeskikkpris 2014 (Husbanken)