Turveier i nærmiljøet

Fylkeskommunen, fylkesmannen og vegvesenet i Telemark samarbeider om prosjektet «Sentrumsnære turveger med universell utforming». I forbindelse med prosjektet arrangeres det en temadag den 26. mars.

Det er et mål at alle telemarkinger skal ha muligheten til å gå, sykle og trille hjemmefra, mener fylkesmannen i Telemark.