Støtte til nærbutikker

Dagligvarebutikker er en viktig del av infrastrukturen i distriktene. Regjeringen ønsker at små butikker blir rustet opp slik at de kan gi et enda betre tjenestetilbud til sine lokalsamfunn. 214 butikker fikk i fjor tilsagn om støtte til viktige investeringer.

Pressemelding (Kommunal- og moderniseringsdepartementet)