Utviklingsprogrammet for byregioner

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har mottatt 46 søknader til utviklingsprogrammet for byregioner. Utviklingsprogrammet for byregioner skal bidra til økt kunnskap om samspill mellom by og omland.