Veileder: støy i arealplanlegging

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver:

Veilederen til Klima- og miljødepartementets retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging er et hjelpeverktøy og oppslagsverk for støyrelaterte problemstillinger.