Forslag til Vakre vegers pris

’Vegdirektørens pris for vakre veger’ er en hederspris for veg- og gateanlegg med gode estetiske kvaliteter. Nå kan du komme med forslag til hvilket anlegg som fortjener denne prisen.

 

’Vegdirektørens pris for vakre veger’ er en hederspris for veg- og gateanlegg med gode estetiske kvaliteter. Nå kan du komme med forslag til hvilket anlegg som fortjener denne prisen.

Frist for å sende inn forslag er 23. mai.