Fem kommunar med felles plankontor

Fem små kommunar i Nord-Troms har samla seg i eitt felles plankontor. Det gjev god rekruttering, fagleg fellesskap og betre planarbeid.

 

Fem små kommunar i Nord-Troms har samla seg i eitt felles plankontor. Det gjev god rekruttering, fagleg fellesskap og betre planarbeid.

Mykje av pengane til prosjektet kjem frå Troms fylkeskommune gjennom LUK (Lokal samfunnsutvikling i kommunane) og RUP (Regionalt utviklingsprogram).