Utvalgte kulturlandskap i jordbruket

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver:

22 utvalgte kulturlandskap i jordbruket har i snart fem år fått særskilt forvaltning og oppfølging. En ny rapport fra Østlandsforskning viser at satsingen har vært vellykket, og anbefales videreført.

 

22 utvalgte kulturlandskap i jordbruket har i snart fem år fått særskilt forvaltning og oppfølging. En ny rapport fra Østlandsforskning viser at satsingen har vært vellykket, og anbefales videreført.