33 byregionar deltek i Byregionprogrammet

33 byregionar kjem med i det nye utviklingsprogrammet for byregioner. Kommunal- og moderniseringsdepartementet fordeler 26 millionar kroner til byregionar i hele landet.

 

33 byregionar kjem med i det nye utviklingsprogrammet for byregioner. Kommunal- og moderniseringsdepartementet fordeler 26 millionar kroner til byregionar i hele landet.