Nordisk folkehelsekonferanse

Den 11. Nordiske folkehelsekonferansen arrangeres på Clarion Hotel and Congress Trondheim, 26. - 29. august 2014

Nordisk folkehelsekonferanse arrangeres hvert 3. år i de nordiske landene. 700 deltakere skal møtes på ulike arenaer for å sette dagsorden i utviklingen av et mer helsevennlig Norden. Du kan være en av dem. 

Helsefremmende nærmiljø- og stedsutvikling er et av hovedtemaene på konferansen. Over to dager kan en delta på en rekke sesjoner om nærmiljø i et nordisk perspektiv. Sjekk programmet!

For første gang i folkehelsekonferansens historie vil du dessuten kunne ta del i utviklingen av en nordisk folkehelseerklæring som forhåpentligvis vil sette standard for framtidige nordiske folkehelsearbeid. Det kommer mange kjente og spennende forelesere. Temaene viser bredden innen nordisk folkehelsearbeid. Du kan velge bredt eller fordype deg i tematikk ved å følge spor fra delplenum til workshops.

Fristen for påmelding til «early-bird»-pris er rett rundt hjørnet!

Vedlagt finner du noen knapper som kan legges ut med link til konferansen. Spre gjerne budskapet også gjennom andre kanaler 

Nærmiljøsporet

www.nordiskfolkehelsekonferanse.no