Rapport om blågrønn faktor

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver:

”Blågrønn faktor” sikrer større innslag av blågrønne kvaliteter i nye byggeprosjekter. Rapporten inneholder verktøy for beregning av den blågrønne faktoren, eksempler og juridiske betraktninger.