Kandidater til «Vakre vegers pris» 2014 ønskes

Vakre vegers pris er en prestisjetung hederspris for veganlegg med gode estetiske kvaliteter tilpasset omgivelsene. Den deles ut annethvert år og fristen for å foreslå kandidater til årets pris er 23. mai.