Statens Byggeskikkpris 2014

Åtte av de 56 byggene som ble meldt inn til Statens Byggeskikkpris er nominert til den avsluttende runden.