Brannsikring av trehusbebyggelse

Bare to måneder etter brannen har kommunestyret i Lærdal kommune vedtatt planen for gjenreising og utvikling etter storbrannen. I slutten av mars var Riksantivkar Jørn Holme og Klima- og miljøminister Tine Sundtoft i Lærdal for å se på planene for gjenoppbygging etter brannen.

NTNU laget i 2007 en veileder om brannsikring av tett verneverdig trehusbebyggelse i Norge. 180 verneverdige trehusmiljøer med til sammen om lag 13 000 hus er blitt registrert.