Rapport om sentrumshandel

Transportøkonomisk institutt har etter ønske fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet analysert handel i sentrum av 20 byer.