Trehus må sikres bedre

DSB har sammen med Riksantikvaren undersøkt hvor godt brannsikret den verneverdige, tette trehusbebyggelsen i Norge er.

DSB har sammen med Riksantikvaren undersøkt hvor godt brannsikret den verneverdige, tette trehusbebyggelsen i Norge er. Undersøkelsen viser at mange kommuner fremdeles ikke har laget planer for brannsikring av tett trehusbebyggelse.

Trehus må sikres bedre (DSB)