Rapport: boligpreferanser i distriktene

Einebustaden er framleis den føretrekte buforma i distrikta. Samstundes aukar behovet for eit meir variert tilbod. Dette er ein av hovudkonklusjonane i rapporten “Boligpreferanser i distriktene”.