Sentral utbygging gir lavere utslipp

En sentral lokalisering av arbeidsplasser i Bjørvika innebærer at utslipp av klimagasser relatert til jobbreiser halveres sammenliknet med om arbeidsplassene hadde vært spredt utover i hele Oslo.