Universell utforming av vegsystemet

Statens vegvesen har arrangert konferanse om universell utforming av vegsystemet. I forbindelse med konferansen er det publisert fire ulike hefter med råd om bygging av holdeplasser, gangfelt, knutepunkter, rasteplasser og utsiktspunkter.

Les mer om hefter om universell utforming (Statens vegvesen)