Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Samling for fylkeskontakter for stedsutvikling

28.–29. oktober 2015 i Norheimsund

Det ble holdt samling for fylkeskontakter for stedsutvikling i Norheimsund 28.–29. oktober 2015. Tema var: stadutvikling og attraktivitet – korleis realiserer vi dei gode prosjekta?

Program

  • Korleis formar vi staden
  • Korleis realiserer vi dei gode prosjekta
  • Kva er fylkeskommunens rolle

28. oktober

Velkomen til Hordaland v/ Bård Sandal, regionaldirektør, Hordaland fylkeskommune

«Statens pris for attraktiv stad 2013» - kva gjorde vi og gjer vi for å lukkast? v/ Jon Nedkvitne, samfunns- og utviklingssjef, Kvam herad og Borghild Storaas Ones, CUBUS AS

Mykje for pengane? Presentasjon av KMD sin studie av bruken av 13:50-midlar – kva er riktig å bruke offentlege midlar på? v/ Hanne Jordell, seniorrådgjevar, DAMVAD

Kva er fylkeskommunens erfaringar?

Innleiing ved to fylkeskommunar; Nordland og Telemark.

Refleksjon og diskusjon. Kva konklusjonar og konsekvensar bør vi ta av denne kartlegginga, nasjonalt og fylkeskommunalt?

Korleis samarbeider vi tverrfagleg om stadutvikling i Hordaland, sett i eit folkehelseperspektiv? v/ Spesialrådgjevar Else-Marie Brobakke Aarø, Hordaland fylkeskommune

Lokale prosjekt og ringverknader - del av strategisk samfunnsutvikling?

Kva er dei gode nøkkelinitiativa som fører til endring? v/ Axel Sømme, byplanleggar, Arkitektgruppen CUBUS AS

Ope møte: nærblikk på utvalde tettstadar i Noreg – er dei attraktive, OK eller ikkje? v/ Ronny Spaans, arkitekturjournalist

 

29. oktober

Kva skjer når vi mister byen? Byforming og fortetting – eller byspreiing? v/ Henrik Lundberg, arkitekt/byplanleggar, KAP Kontor for Arkitektur og Plan AS

Bystruktur og byrom som premiss for sentrumsutvikling;

case Knarvik og Os Frøydis Ones, prosjektleiar, Lindås kommune  Kari Øvsthus, tettstadskoordinator, Hordaland fylkeskommune

Diskusjon og arbeid i grupper Korleis formar vi den gode staden - kvifor er byforming viktig - og kor kjem fylkeskommunens bidrag inn?

Veit vi nok? KMD si bestilling om systematisert kunnskap knytta til stadutvikling v/ Anders Tønnesen Seniorforsker, Transportøkonomisk institutt (TØI)

Kjøpesenterevalueringa – kva no? v/ Terje Kaldager, KMD

Til toppen