Levende grønne byer – byliv, byrom og bynatur

Konferansen Levende grønne byer ble arrangert i Oslo 22.–23. mai 2017 av Forum for stedsutvikling, Oslo kommune og NMBU. Presentasjoner fra konferansen er tilgjengelige på pdf format, i tillegg til noen lenker til nettsider og dokumenter nevnt på konferansen.

Mandag 22. maiÅpning av konferansen

Bjørnar Laabak, statssekretær i Kommunal- og moderniseringsdepartementet åpnet konferansen. Foto: Jan Hausken, KMD

Spirende Oslo
Lan Marie Berg, Byråd for miljø og samferdsel presenterte satsing på grønn byutvikling i Oslo. Foto: Jan Hausken, KMD

Tirsdag 23. mai

Idehåndbok
Ellen Husaas fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet presenterte idehåndbok for utvikling av byrom. Foto: Jan Hausken, KMD

Hvordan utvikle byromsnettverk i byer og tettsteder, presentasjon av «Byrom – en idéhåndbok» ved Ellen Husaas, seniorrådgiver Kommunal- og moderniseringsdepartementet Byrom - en idehåndbok

Byrom og forbindelser – gode eksemplar fra hele landet

Bærekraftsbegrepet
Erling Dokk Holm fra Høyskolen Kristiania snakket om byplanlegging i folkehelseperspektiv, og presenterte blant annet statistikk om sykkel og gange. Foto: Jan Hausken, KMD

Til toppen