Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Kommunale byggeskikkveiledere

Oversikt over noen kommunale byggeskikkveiledere

1. Byggeskikk i Midt og Nord-Østerdalen, hefte 1994
1. Veileder for nybygging og restaurering av bebyggelse på vestsida av Kongsberg 1993
2. Byggeskikk i Sandnes, hefte 1992
3. Byggeskikk i Hole, brosjyre
4. Enkel byggeskikkveileder Ringsaker, brosjyre
5. Byggeskikk og bruk, en rettleiar om god byggeskikk i Numedal 1992
6. Bygningsvern i Nome, hefte 1992
7. Utbedring av hus Vestfold fylke, hefte 1994?
8. Hus i Hedmark – gode nye bygningsmiljø, hefte
9. Kårboligen – bygningskikk på landsbygda Østfold FK, 1991
10. Byggeskikk på Ringebu, hefte 1990
11. Retningslinjer for handheving av skjønnhetsparagrafen Alta, brosjyre
12. God byggeskikk i Bærum, brosjyre 1993
13. Veiledning til estetiske retningslinjer for plan og byggesaker, Bærum 1997
14. Vandring i Drøbak – en veiviser for gjester Frogn kommune brosjyre 1989
15. Forskrift om vedtekt til §107 i PBL for Vik kommune hefte 1992
16. Lokal byggeskikk i Hjelmeland brosjyre 1993
17. Ta vare på Mandal Retningslinjer for byggearbeider i bevaringsområde 1989
18. Kulturlandskap og byggeskikk Nord-Aurdal i Valdres brosjyre
19. Byggeskikkveileder for Aure, Tusna og Smøla brosjyre 1994
20. Romerike på kryss og tvers Tettsteder og byggeskikk hefte 1992
21. Kulturlandskapet – frå ide til plan, et eksempel frå Vassenden  hefte mai 1990
22. Utbedring av hus Vestfold fylke og fylkesmannen i Vestfold brosjyre
23. Byggeskikk i Oppdal, brosjyre
24. Veileder for nybygg og restaurering vestsiden av Kongsberg 1994
25. Byggeskikk i Borre brosjyre 1995
26. Byggeskikk og tradisjoner, Hitra, retningslinjer for byggetiltak i kystsonen, hefte 1995
27. Fredrikstad kommune byggeskikkveileder, ringperm 1997
28. God arkitektur i boligområdene i Longyardbyen Svalbard samfunnsdrift hefte 1996
29. Byggeskikk ein rettleiar for Bykle kommune området Hovden 1998

Til toppen