Emner - stedsutvikling

Å satse på stedsutvikling er viktig for å skape attraktive og levende lokalsamfunn for innbyggere, tilreisende og næringsliv. God stedsforming med vekt på høy kvalitet i de fysiske omgivelsene, gir trivsel, trygghet og god tilgjengelighet. Samtidig er det bra for miljøet og livet i sentrum. På disse sidene finner du faglig kunnskap, gode råd, og litteraturtips om viktige fagtema.