Idrettsanlegg

Idretten i Norge engasjerer svært mange mennesker. Idrettsbygg og idrettsanlegg er derfor viktige møteplasser for fysisk aktivitet og sosialt samvær i lokalsamfunnet. Kommunen bør legge stor vekt på å gjøre anleggene funksjonelle og lett tilgjengelige for alle, og skape trivsel for brukerne.

Idrettsbygg og idrettsanlegg er derfor viktige møteplasser for fysisk aktivitet og sosialt samvær i lokalsamfunnet. Kommunen bør legge stor vekt på å gjøre anleggene funksjonelle og lett tilgjengelige for alle, og skape trivsel for brukerne.

I vår tid blir idrettshaller og idrettsarenaer også brukt til mange andre formål, ikke minst kulturarrangementer. Anleggene bør derfor planlegges og tilrettelegges for en fleksibel bruk, til for eksempel konserter, teater eller messearrangementer.

Anleggene bør lokaliseres sentralt med gode muligheter for å gå eller sykle dit. Det bør også stilles klare krav til den estetiske utformingen av anleggene, tilpasning til landskapet og til material- og energibruken.

Idrettsanlegg og estetikk (Kulturdepartementet)

postkort med svømmehall