Universell utforming

Universell utforming er etter hvert blitt innarbeidet som en selvfølge i prosjekteringsarbeid på bygg og anlegg og i stedsutviklingsprosjekter. Men for mange steder er universell utforming fortsatt en visjon, mer enn en realitet.

Bro i Drammen Gangbrua Ypsilon i Drammen er god å bruke for alle (Foto: KLD).

For å utvikle et mer tilgjengelig samfunn er det viktig å ha strategien om universell utforming med i alle planoppgaver. Målet er at alle skal kunne bruke de samme fysiske løsningene i så stor grad som mulig, i forhold til tilgjenglighet i bygninger, uteområder, på transportmidler og i andre produkter. Dette innebærer å finne løsninger som forbedrer tilgjengligheten for alle mennesker, også mennesker med funksjonshemming.

Nyttig å kjenne til