Priser og konkurranser

Her finner du en oversikt over et utvalg nasjonale priser som kan være av interesse for det lokale arbeidet med by- og tettstedsutvikling, samt råd om arkitektkonkurranser.