Råd om arkitektkonkurranser

Å gjennomføre en arkitektkonkurranse øker sjansene for å oppnå gode løsninger på konkrete utviklingsprosjekter. For et best mulig resultat må konkurransen gjennomføres på en måte som ivaretar innbyderens forventning om et estetisk, funksjonelt, teknisk og økonomisk godt resultat, og deltagernes krav på økonomisk godtgjørelse og en rettferdig og faglig kvalifisert vurdering av konkurranseforslagene.

Konkurranser er primært velegnet for større organisasjoner eller utbyggere med tilstrekkelige ressurser til å få en oppgave, en tomt eller et areal belyst fra flere innfallsvinkler. Ulike konkurranseformer egner seg for ulike typer oppgaver, og det er viktig å finne frem til den mest hensiktmessige konkurranseformen.

Hos Norske arkitekters landsforbund (NAL) finner du blant annet en veileder i bruk av arkitektkonkurranser, konkurranseregler, informasjon om organisasjonens rådgivningstjeneste, samt annen nyttig informasjon. Du kan også søke konkurranseråd hos din fylkeskommune.