Prosess og verktøy for by- og tettstedsutvikling

Det finnes ikke én fasit eller standard oppskrift på hvordan din kommune bør jobbe med by- og tettstedsutvikling. Forholdene og mulighetene varierer fra sted til sted, og mange veier fører til målet. På disse sidene finner du en del gode råd og anbefalinger som bygger på mange års erfaringer fra stedsutviklingsarbeid i hele landet. De viktigste kriteriene for å lykkes er at kommunen påtar seg en aktiv rolle i arbeidet, at det settes av tilstrekkelig med ressurser til kunnskapsinnhenting, planlegging og gjennomføring av tiltak, samt at innbyggere, næringsliv og organisasjoner mobiliseres til felles innsats.