Veileder: geografisk analyse og visualisering i stedsutvikling

3D modell

Om geografisk analyse og visualisering

Geografisk informasjon gir kunnskap om dagens situasjon og danner grunnlag for analyse og visualisering av utviklingsalternativer. Dette kan bidra til bedre medvirkning og beslutninger om utvikling av lokalsamfunnet. Veilederen ble først publisert i 2012 og er blitt oppdatert med nytt innhold i januar 2018.

bymodell

Hvor finner vi geografiske data?

Selv med avansert GIS-funksjonalitet og fine visualiseringsteknikker er resultatet alltid avhengig av tilgang til datasett med tilfredsstillende kvalitet. Her presenteres noen viktige kilder til geografiske data.

befolkningsdata vist på kart

Hvordan bruke geografiske data?

Temakart i er resultat av kartlegging i felten eller GIS-operasjoner. I det følgende presenteres de vanligste analysemulighetene.