Nettbaserte løsninger for medvirkning og annen innbyggerkontakt

Det finnes nettbaserte løsninger hvor alle berørte/interesserte parter kan involveres i planprosessen via kartbilder og tilrettelagte dialogbokser.

Bruk av kart og tilhørende visualiseringsteknikker er hensiktsmessige verktøy i et stedsutviklingsprosjekt. Det finnes nettbaserte løsninger hvor alle berørte/interesserte parter kan involveres i planprosessen via kartbilder og tilrettelagte dialogbokser.

Kommuner som forvalter slike løsninger kan i aktuelle stedsutviklingssaker tilgjengeliggjøre alle typer kart og visualiseringer som er nevnt ovenfor. Med dette som kunnskapsbase kan berørte parter og allmennheten delta i planprosessen ved å gi tekstlige tilbakemeldinger, tegne egne forslag i kartbildet og/eller legge ved egne skisser eller bilder.

Via en slik nettbasert samhandlingsportal kan kommunen formidle informasjon til riktig tid i prosessen, og de fleste parter kan bli hørt. Dette vil kunne gi bidrag til en ofte etterlyst åpenhet i planprosessen og fremme lokaldemokratiet. Tønsbergs og Vestfold-kommunenes digitale plandialogløsning er et godt eksempel.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har nettsider om digital plandialog for medvirkning i kommunale planleggingsprosesser. 

nettside digital plandialog

Nettside for «Digital plandialog», Tønsberg kommune.

Det finnes også egne kartløsninger myntet på barn og deres medvirkning i plansaker, som registrering av barnetråkk.

Allmenhetens synspunkter kan også gis via kartbaserte «melding om feil»-løsninger, som: www.fiksgatami.no og Stavangers «varsel om feil».  www.rettikartet.no gir brukerne mulighet til å hjelpe Kartverket i å holde dataene oppdatert.

Orkdal kommune brukte 3D tegneprogrammet Google SketchUp for å involvere innbyggerne slik at de kunne tegne egne forslag i arbeidet med Orkdal 2040 kommunedelplan med beskrivelse av hvordan Orkdalssamfunnet skal utvikle seg fram mot år 2040. SketchUp (Kjøpt av Trimble) er et dataprogram for å produsere tredimensjonale modeller. Det er intuitivt og fleksibelt for å kunne produsere modeller på kort tid.

Kartverket har på norgeskart.no laget en mulighet slik at alle som vil gratis kan legge inn direkte innsyn i kartløsningen på egen side (embedding, innbygging, <iframe>). Dette er en fin måte å vise et sted på.  

Orkdal kommune brukte 3D tegneprogrammet Google SketchUp for å involvere innbyggerne slik at de kunne tegne egne forslag i arbeidet med Orkdal 2040, kommunedelplan med beskrivelse av hvordan Orkdalssamfunnet skal utvikle seg fram mot år 2040. 

Kartverket har på norgeskart.no laget en mulighet slik at alle som vil gratis kan legge inn direkte innsyn i kartløsningen på egen side. Dette er en fin måte å vise et sted på. 

Til toppen