Nettbaserte løsninger for medvirkning og annen innbyggerkontakt

Det finnes nettbaserte løsninger hvor alle berørte/interesserte parter kan involveres i planprosessen via kartbilder og tilrettelagte dialogbokser.

Bruk av kart og tilhørende visualiseringsteknikker er hensiktsmessige verktøy i et stedsutviklingsprosjekt. Det finnes nettbaserte løsninger hvor alle berørte/interesserte parter kan involveres i planprosessen via kartbilder og tilrettelagte dialogbokser.

Kommuner som forvalter slike løsninger kan i aktuelle stedsutviklingssaker tilgjengeliggjøre alle typer kart og visualiseringer som er nevnt ovenfor. Med dette som kunnskapsbase kan berørte parter og allmennheten delta i planprosessen ved å gi tekstlige tilbakemeldinger, tegne egne forslag i kartbildet og/eller legge ved egne skisser eller bilder.

Via en slik nettbasert samhandlingsportal kan kommunen formidle informasjon til riktig tid i prosessen, og de fleste parter kan bli hørt. Dette vil kunne gi bidrag til en ofte etterlyst åpenhet i planprosessen og fremme lokaldemokratiet. Tønsbergs og Vestfold-kommunenes digitale plandialogløsning er et godt eksempel.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har nettsider om digital plandialog for medvirkning i kommunale planleggingsprosesser. 

Eksempler på løsninger for medvirkning:

nettside digital plandialog

Nettside for «Digital plandialog», Tønsberg kommune.

Allmenhetens synspunkter kan også gis via kartbaserte «melding om feil»-løsninger, som: www.fiksgatami.no og Stavangers «varsel om feil».  www.rettikartet.no gir brukerne mulighet til å hjelpe Kartverket i å holde dataene oppdatert.

Orkdal kommune brukte 3D tegneprogrammet Google SketchUp for å involvere innbyggerne slik at de kunne tegne egne forslag i arbeidet med Orkdal 2040 kommunedelplan med beskrivelse av hvordan Orkdalssamfunnet skal utvikle seg fram mot år 2040. SketchUp (Kjøpt av Trimble) er et dataprogram for å produsere tredimensjonale modeller. Det er intuitivt og fleksibelt for å kunne produsere modeller på kort tid.

Kartverket har på norgeskart.no laget en mulighet slik at alle som vil gratis kan legge inn direkte innsyn i kartløsningen på egen side (embedding, innbygging, <iframe>). Dette er en fin måte å vise et sted på.  

Kartverket har på norgeskart.no laget en mulighet slik at alle som vil gratis kan legge inn direkte innsyn i kartløsningen på egen side. Dette er en fin måte å vise et sted på.