Tilskuddsordninger

For å finansiere stedsutviklingsprosjekter kan det lønne seg å søke om midler fra ulike offentlige og private tilskuddsordninger. Under følger en alfabetisk oversikt over et utvalg nasjonale tilskuddsordninger som kommunen kan søke på. I tillegg kan du kontakte fylkeskommunen eller fylkesmannen for å høre om det finnes regionale tilskuddsordninger. Midler til regional utvikling forvaltes av fylkeskommunene og gis over Kommunal- og moderniseringsdepartementets budsjett.