Styrer, råd og utvalg

Statlige styrer, råd og utvalg skal sikre innsyn, deltakelse og medvirkning. De skal være et viktig og nyttig supplement og korrektiv til den faglige kompetansen i forvaltningen. En måte å sikre dette på er å påse at disse blir bredest mulig sammensatt.

Databasen ”Oversikt over statlige styrer, råd og utvalg med mer”

Dette er en komplett oversikt over statlige styrer, råd og utvalg med mer. Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon har driftsansvaret for basen mens redaktøransvaret ligg hos Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Søk i databasen

Styrer, råd og utvalg omtalt på regjeringen.no