Styrer, råd og utvalg

Statlige styrer, råd og utvalg skal sikre innsyn, deltakelse og medvirkning. De skal være et viktig og nyttig supplement og korrektiv til den faglige kompetansen i forvaltningen. En måte å sikre dette på er å påse at disse blir bredest mulig sammensatt.

Databasen for regjeringens styrer, råd og utvalg

Denne basen inneholder oversikt over hvilke styrer, råd, nemnder og utvalg som finnes i norsk forvaltning, faste og midlertidige. Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS) har driftsansvaret for basen mens redaktøransvaret ligger hos Kommunal- og moderniseringsdepartementet.