Brev til Finansdepartementet 19. mars 2009 vedr. fondets investeringer i Israel

 

Etikkrådet mottok brev fra Finansdepartementet den 7. januar 2009 med anmodning om å redegjøre for rådets arbeid med saker knyttet til selskaper med virksomhet i Israel.

Etikkrådets besvarte henvendelsen i brev av 19. mars 2009.

Les brevet fra Etikkrådet her.

Til toppen