Tilrådning 15. september 2010 om utleukkelse av selskapet Lingui Developments Berhad

Det malaysiske skogselskapet Lingui Developments Berhad tilrådes utelukket fra Statens pensjonsfond utland på grunn av ulovlig hogst og alvorlig miljøskade. Etikkrådet har undersøkt selskapets virksomhet i Sarawak (Malaysia). Lingui er et datterselskap til Samling Global Ltd som ble utelukket fra SPU i 2010.

 

Les tilrådningen her (pdf)

Til toppen