Tilrådning 18. juni 2012 om utelukkelse av selskapet Zijin Mining Group Co Ltd.

Selskapet ble tilrådet utelukket 18. juni 2012.
Les Etikkrådets tilrådning her.

Les Finansdepartementets pressemelding vedrørende utelukkelsen her.

Til toppen