Tilrådning 18. juni 2012 om utelukkelse av selskapet Zijin Mining Group Co Ltd.

Selskapet ble tilrådet utelukket 18. juni 2012.
Les Etikkrådets tilrådning her.

Les Finansdepartementets pressemelding vedrørende utelukkelsen her.