Tilrådning 20. mars 2013 om observasjon av selskapet Royal Dutch Shell plc.

 

Etikkrådet avga i mars 2013 tilrådning om observasjon av selskapet Royal Dutch Shell plc.
Les Etikkrådets tilrådning her.

Finansdepartementet besluttet i oktober 2013 å be Norges Bank inkludere oljesøl og de miljømessige forholdene i Nigerdeltaet i eierskapsarbeidet for en periode på mellom fem og ti år.
Les Finansdepartementet pressemelding om saken her.

 

Til toppen