Tilrådning 22. oktober 2009 om utelukkelse av selskaper som produserer tobakk

Etikkrådet har avgitt tilrådning om utelukkelse av følgende selskaper fra Statens pensjonsfond utland:

Alliance One International Inc., Altria Group Inc., British American Tobacco BHD, British American Tobacco Plc., Gudang Garam tbk pt., Imperial Tobacco Group Plc., ITC Ltd., Japan Tobacco Inc., KT&G Corp, Lorillard Inc., Philip Morris International Inc., Philip Morris Cr AS., Reynolds American Inc., Souza Cruz SA, Swedish Match AB, Universal Corp VA og Vector Group Ltd.

Se hele tilrådningen her (pdf)

Til toppen