Årsmeldinger fra Etikkrådet

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver:

Årsmeldingen inneholder bl. a. i fulltekst alle Etikkrådets anbefalinger vedrørende utelukkelse av selskaper fra fondets portefølje.