Årsmeldinger fra Etikkrådet

Årsmeldingen inneholder bl. a. i fulltekst alle Etikkrådets anbefalinger vedrørende utelukkelse av selskaper fra fondets portefølje.

 

Til toppen