Aktuelt om korona

Nyheter, taler og innlegg om regjeringens tiltak i arbeidet med koronaviruset (Covid-19).

Viser 1-20 av 35 treff.

 • Tilskudd for etablering av en rekrutteringskampanje for mat- og måltidsbransjen

  19.10.2021 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  I revidert nasjonalbudsjett 2021 ble det bevilget to millioner kroner til en rekrutteringskampanje for mat- og måltidsbransjen. Interesserte bes søke innen 27. oktober 2021.

 • Norges globale helseambassadør valgt inn i det amerikanske medisinske vitenskapsakademiet

  18.10.2021 Pressemelding Utenriksdepartementet

  Norges globale helseambassadør, John-Arne Røttingen, er valgt inn som ett av ti nye internasjonale medlemmer i det amerikanske medisinske akademiet (National Academy of Medicine) i 2021.

 • Samferdselsministeren om bord i første tog til Sverige etter pandemien: – Bruk kollektivtilbudet både i Norge og på utenlandsreiser

  18.10.2021 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  - Endelig kan folk ta toget til Sverige igjen! Det er veldig positivt at de reisende nå har klimavennlig kollektivtilbud til og fra utlandet. Tog, buss og annen kollektivtransport bidrar til å redusere klimagassutslipp, samtidig som fremkommeligheten og trafikksikkerheten på veiene blir bedre. Jeg vil derfor oppfordre alle som har mulighet til å bruke kollektivtilbudet både i Norge og på utenlandsreiser, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

 • Forlenger koronatiltak i arbeidslivet ut året

  18.10.2021 Pressemelding Arbeids- og sosialdepartementet

  Regjeringen foreslår å forlenge koronaordninger for dagpenger, arbeidsavklaringspenger, sykepenger, omsorgspenger og selvstendig næringsdrivende ut 2021.

 • Verdens matvaredag 2021 i et viktig år for matsikkerhet

  16.10.2021 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  I dag, 16. oktober markeres verdens matvaredag. Dagen markeres samtidig med møtet i komiteen for matsikkerhet (CFS) i Roma, der saker som omhandler matsikkerhet og ernæring diskuteres blant FNs medlemsland, flere FN-organisasjoner, sivilsamfunn og privat sektor.

 • Endringer i innreiseregler for land og områder

  15.10.2021 Nyhet Helse- og omsorgsdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet, Utenriksdepartementet

  Helse- og omsorgsdepartementet innfører krav om innreisekarantene fra Ungarn, Norrbotten i Sverige og tre regioner i Finland. Endringene trer i kraft fra midnatt, natt til mandag 18. oktober.

 • Enighet om norsk-russisk fiskeriavtale for 2022

  15.10.2021 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet

  Norge og Russland har gjennom digitale forhandlinger blitt enige om en fiskeriavtale for 2022. Dette er den viktigste og største bilaterale fiskeriavtalen Norge har.

 • Hans Majestet Kongens tale til det 166. Storting ved dets åpning

  11.10.2021 Tale/innlegg Statsministerens kontor

  Stortinget, 11. oktober 2021.

 • Norge i FNs sikkerhetsråd – uke 37

  22.09.2021 Nyhet Utenriksdepartementet

  Saker som ble behandlet i Sikkerhetsrådet denne uken: Sudan, Libya, Sør-Sudan, Syria, handel med håndvåpen, Somalia, Afghanistan, og FNs bevisinnsamlingsmekanisme for forbrytelser begått av Isil i Irak.

 • Norge i FNs sikkerhetsråd – uke 34

  31.08.2021 Nyhet Utenriksdepartementet

  Saker som ble behandlet i Sikkerhetsrådet denne uken: Jemen, Haiti, Syria, Irak, Nord-Korea og Etiopia.

 • Norge i FNs sikkerhetsråd – uke 33

  25.08.2021 Nyhet Utenriksdepartementet

  Saker som ble behandlet i Sikkerhetsrådet denne uken: Afghanistan, Myanmar, teknologi i fredsoperasjoner og terrorisme og trusler mot internasjonal fred og sikkerhet.

 • Norge i FNs sikkerhetsråd - uke 29

  27.07.2021 Nyhet Utenriksdepartementet

  Saker som ble behandlet i Sikkerhetsrådet denne uken: Syria/politisk, Kypros/Unficyp og Libanon/Unifil. Sikkerhetsrådet vedtok også en presidentuttalelse om situasjonen i Varosha (Kypros) samt en presseuttalelse etter terrorangrepet i Bagdad, Irak 19. juli.

 • Nett-tv

  Program for 10-årsmarkeringen for 22. juli

  24.06.2021 Nyhet Etter 22. juli

  I anledning at det er 10 år siden terrorangrepet 22. juli planlegges det flere nasjonale og lokale markeringer. Nedenfor følger en oversikt over sentrale markeringer i forkant av og på årsdagen.

 • Norge i FNs sikkerhetsråd – uke 24

  22.06.2021 Nyhet Utenriksdepartementet

  Saker som ble behandlet i Sikkerhetsrådet denne uken var blant annet Mali (Minusma), Sudan, Somalia, Jemen, Tigray/Etiopia og Den demokratiske republikken Kongo, samt Sikkerhetsrådets arbeidsmetoder.

 • Tilskudd til lokal forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme – tildelinger for 2021

  04.06.2021 Nyhet Radikalisering

  Våren 2021 har Sekretariatet for konfliktrådene (Sfk) tildelt kommuner 13,6 millioner kroner til lokal forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme. Sfk mottok totalt 30 søknader - med en samlet søknadssum på ca. 15 millioner kroner. Dette er en nedgang fra tidligere år, noe som hovedsakelig har sin forklaring i pandemien.

 • Norge gir innspill til EU-høring om seksuelle overgrep mot barn

  16.04.2021 Nyhet Utenriksdepartementet

  Torsdag 15. april sendte tre norske ministre et norsk innspill til EUs høring om nye regler for å bekjempe seksuelle overgrep mot barn på nett.

 • Nett-tv

  Presseinvitasjon: Pressemøte om regjeringens forslag til ny barnevernslov

  07.04.2021 Nyhet Barne- og familiedepartementet

  Fredag 9. april kl. 13.30 presenterer barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) forslaget. Gjeldende barnevernlov er snart 30 år gammel, og formålet med ny barnevernslov er å få en mer tilgjengelig lov som er bedre tilpasset dagens samfunn. Ny barnevernslov skal bidra til bedre barnevernsfaglig arbeid, styrke barns og foreldres rettssikkerhet og bidra til økt vekt på forebygging og tidlig innsats.

 • Norge i FNs sikkerhetsråd - uke 13

  07.04.2021 Nyhet Utenriksdepartementet

  Saker som ble behandlet i Sikkerhetsrådet denne uken: Syria (humanitært), DR Kongo, ikke-spredning, Nord-Korea, Myanmar og Somalia.

 • Norsk ekspert i det europeiske forskningssamarbeidet

  24.03.2021 Nyhet Utenriksdepartementet

  Horisont Europa er EUs nye program for forskning og innovasjon. Programmet skal sørge for forskningssamarbeid på tvers av landegrensene som gir resultater ingen land kan oppnå alene. Erik Yssen har som nasjonal ekspert fra Norge, deltatt i arbeidet med å utvikle og forberede iverksettelsen av programmet.

 • Norge i FNs sikkerhetsråd - uke 10

  16.03.2021 Nyhet Utenriksdepartementet

  Saker som ble behandlet i Sikkerhetsrådet denne uken: Sudan, Sør-Sudan, Den sentralafrikanske republikk, Somalia, Afghanistan, Myanmar, Libya, orientering fra Organisasjon for sikkerhet og samarbeid i Europa (OSSE), matsikkerhet og konflikt, samt uformelle møter om Ukraina og kvinners deltakelse i fredsprosesser.