Aktuelt om korona

Nyheter, taler og innlegg om regjeringens tiltak i arbeidet med koronaviruset (Covid-19).

Viser 1-20 av 447 treff.

 • Nysaldert budsjett: Oppdaterte budsjettall for 2022

  02.12.2022 Pressemelding Finansdepartementet

  I nysaldert budsjett for 2022 anslås bruken av oljepenger til 337,2 milliarder kroner, målt ved det strukturelle, oljekorrigerte underskuddet på statsbudsjettet. Dette tilsvarer 2,7 prosent av kapitalen i Statens pensjonsfond utland ved inngangen til året og utgjør 9,7 prosent av trend-BNP for Fastlands-Norge.

 • Legemiddelet Paxlovid blir tilgjengelig på norske apotek

  02.12.2022 Nyhet Helse- og omsorgsdepartementet

  Fra torsdag 8. desember blir Paxlovid tilgjengelig på norske apotek. Legemiddelet reduserer risikoen alvorlig korona-sykdom hos de med høy risiko for å bli alvorlig syke.

 • Melkekvoter for 2023

  29.11.2022 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Landbruks- og matdepartementet, Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag har i dag gjennomført kvotedrøftinger. På bakgrunn av drøftingene har Landbruks- og matdepartementet fastsatt forholdstallet for disponibel kvote for kumelk til 0,95 for kvoteåret 2023. Forholdstallet for disponibel kvote for geitemelk videreføres på 0,95.

 • Stipender til årets beste skogfagstudenter

  29.11.2022 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Landbruks- og matminister Sandra Borch delte ut VELG SKOG-stipender til de fire beste skogfagstudentene i år ved Høgskolen i Innlandet (INN), avdeling Evenstad og Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) på Ås.

 • Full koronakompensasjon til kommunesektoren

  25.11.2022 Pressemelding Kommunal- og distriktsdepartementet, Statsministerens kontor

  Koronaarbeidsgruppa talfesta i sin sluttrapport for 2022 8,8 milliardar kroner i meirutgifter og mindreinntekter i kommunar og fylker. − Regjeringa foreslår å kompensere kommunesektoren fullt ut for dette, seier kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik (Sp).

 • Alle i alderen 18 til 64 år får tilbud om oppfriskningsdose koronavaksine

  18.11.2022 Nyhet Helse- og omsorgsdepartementet

  Personer mellom 18 og 64 år uten underliggende sykdommer skal få tilbud om en ny oppfriskningsdose koronavaksine. Det har regjeringen besluttet.

 • Redegjørelse om viktige EU- og EØS-spørsmål 17. november

  17.11.2022 Tale/innlegg Utenriksdepartementet

  Utenriksminister Anniken Huitfeldt holdt denne redegjørelsen om viktige EU- og EØS-spørsmål for Stortinget 17. november.

  Av: Utenriksminister Anniken Huitfeldt Stortinget, 17. november

 • NTP 2025–2036: Transportvirksomhetene skal gi faglig anbefaling om ressursbruk

  14.11.2022 Nyhet Samferdselsdepartementet

  Transportvirksomhetene har nå fått oppdrag om å anbefale prioritering av ressursbruken i neste nasjonale transportplan. - Vi trenger mer enn noen gang en NTP som leverer gode og realistiske løsninger på transportbehovene framover, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

 • Vil styrke kunnskapen om norsk matvareberedskap

  04.11.2022 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet

  Regjeringen setter i gang to undersøkelser som skal gjennomgå sårbarheter og muligheter i norsk matvareberedskap.

 • Gjeldende IA-avtale forlenges med to år og innsatsen forsterkes

  02.11.2022 Pressemelding Arbeids- og inkluderingsdepartementet

  Regjeringen og partene i arbeidslivet er enige om å forlenge dagens IA-avtale med to år. Samtidig er det enighet om å forsterke innsatsen for å redusere sykefravær og frafall i arbeidslivet.

 • EU-kommisjonens arbeidsprogram for 2023 – Matpolitikk

  25.10.2022 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  EU-kommisjonen presenterte 18. oktober 2022 sitt arbeidsprogram for 2023. Arbeidsprogrammet har tittelen «A Union standing firm and united» - «En union som står støtt og samlet».

 • Presseinformasjon: Utdrag frå Utanriksdepartementet sitt program veke 43

  21.10.2022 Pressemelding Utenriksdepartementet

  Her følgjer eit utdrag frå programmet til politisk leiing i Utanriksdepartementet i veke 43, 2022.

 • Norge støtter vaksineproduksjon på det afrikanske kontinent

  20.10.2022 Nyhet Utenriksdepartementet

  Statssekretær Bjørg Sandkjær besøker denne uken Senegal. Norge støtter ulike helseinitiativ for å sikre likeverdig tilgang til vaksiner og medisiner.

 • Sentralisering av arbeidsplassar i statsforvaltninga også frå 2020 til 2021

  18.10.2022 Pressemelding Kommunal- og distriktsdepartementet

  Nye tal frå DFØ syner at talet på tilsette i statsforvaltninga auka med 6 000 (3,8 prosent) frå 164 000 i 2020 til 170 000 i 2021. I same periode var det ein nedgang i talet på tilsette i statsforvaltninga i distriktskommunar. Dette følger ei langsiktig utvikling under Solberg-regjeringa sidan 2013 der statleg tilsette i distriktskommunar har blitt betydeleg redusert.

 • - Nødvendig dialog om global helse

  14.10.2022 Nyhet Statsministerens kontor, Helse- og omsorgsdepartementet

  Fredag var tidligere og nåværende internasjonale toppledere samlet i Oslo for å snakke om fremtidig helsesamarbeid over landegrenser. - En verdifull og nødvendig dialog, sier statsminister Jonas Gahr Støre.

 • Matsikkerhet på dagsorden med Verdens matvaredag

  14.10.2022 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Verdens matvaredag er i år 14. oktober. Dagen markeres samme uke som det er møte i komiteen for matsikkerhet (CFS) i Roma, der saker som omhandler matsikkerhet og ernæring diskuteres blant FNs medlemsland, flere FN-organisasjoner, sivilsamfunn og privat sektor.

 • Nett-tv

  Inviterer til internasjonalt symposium om global helse i en utfordrende tid

  07.10.2022 Nyhet Helse- og omsorgsdepartementet

  I en tid med store verdensendringer, er vi nødt til å tenke nytt. Fredag 14. oktober har Helse- og omsorgsdepartementet og Universitetet i Oslo invitert toppledere fra hele verden for å snakke om løsninger.

 • 1,40 milliardar kroner meir i frie inntekter til Trøndelag neste år

  06.10.2022 Pressemelding Kommunal- og distriktsdepartementet

  Regjeringa foreslår ein vekst på om lag 2,6 milliardar kroner i kommunesektoren sine frie inntekter i 2023.

 • Statsbudsjettet 2023: Prioriterer krisehåndtering, matsikkerhet og klimatilpasning

  06.10.2022 Pressemelding Utenriksdepartementet

  Årets budsjett er preget av krigen i Ukraina. Prioriterte områder er humanitær innsats, kampen mot sult og klimaendringer og styrket innsats for kvinners rettigheter. Regjeringen foreslår et samlet bistandsbudsjett på 43,8 milliarder kroner for 2023.

 • 1,06 milliardar kroner meir i frie inntekter til Innlandet neste år

  06.10.2022 Pressemelding Kommunal- og distriktsdepartementet

  Regjeringa foreslår ein vekst på om lag 2,6 milliardar kroner i kommunesektoren sine frie inntekter i 2023.